วิสัยทัศน์

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์

เพื่อ เผยแพร่ความรู้การซ่อมเมนบอร์ด (mainboard repair knowledgement) และการซ่อมโน๊ตบุ๊ค ระดับเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค (notebook repair knowledgement) บนอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบเอกสาร html ไฟล์วีดีโอ ที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ท่านที่สนใจที่จะศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนซ่อมโน๊ตบุ๊ค เรียนซ่อมเมนบอร์ด กันแบบฟรีๆ ทั้งในรูปแบบของบทความ และไฟล์มัลติมีเดียสอนซ่อมเมนบอร์ดซึ่งรวบรวมความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ ไช้ได้หลากหลาย เราให้ความรู้แบบสารธณไม่ปิดกั้นผู้ใด ท่านเห็นว่าส่วนใหนควรเป็นประโยชน์กับท่าน ก็นำไปใช้ได้ตามอัธยาศัย

บริการฝึกอบรมช่างซ่อมเมนบอร์ด และเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

ตั้งแต่ ปี 2548 เป็นต้นมาเราฝึกอบรมผู้สนใจเป็นช่างซ่อมเมนบอร์ดไปแล้วไม่น้อยกว่า 100 ท่าน ช่างซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค ไม่น้อยกว่า 150 ท่าน ซึ่งท่านผู้สนใจเหล่านี้ส่วนหนึ่ง ประมาณ 80 เปอร์เซ็น ได้ใช้ความมุ่งมั่น พยายาม จนประสบความสำเร็จในวิชาชีพ ยกระดับอาชีพจากร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นร้านซ่อมเมนบอร์ด และร้านซ่อมโน๊ตบุ๊ค ก็ขอให้ท่านมีความก้าวหน้า มีความเจริญในวิชาชีพยิ่งๆขึ้นไปครับ

บริการงานซ่อมเรา มีบุคลากรผู้ชำนาญ การซ่อมเมนบอร์ด บริการท่าน ทั้งเมนบอร์ด พีซี และ เมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค เราใส่ใจในบริการ ดูแลทรัพย์สินลูกค้าดุจรักษาทรัพย์สินของเราเองในการให้บริการซ่อม โน๊ตบุ๊ค ซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค ซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ เรามีช่างผู้ชำนาญงานซ่อมที่ฝึกอบรมเป็นการภายในองค์กร มีการค้นคว้าวิจัยปัญหาด้านงานซ่อมอยู่ตลอด เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญ พร้อมทั้งมีการพัฒนาเทคนิค ความรู้ ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้ได้คุณภาพของชิ้นงานซ่อมที่ดีที่สุด ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้า.

รับทำวิจัยตลาด บริษัท แอดวานซ์รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โทร. : 02-509-7219 มือถือ: 098-309-8297

หัวแร้ง HAKO980

HAKO-980 หัวแร้งที่แนะนำให้ใช้ในการซ่อม

Image

ในการซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คนั้น ไม่ว่าในการซ่อมจริง หรือในการเรียนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คเครื่องมือสำคัญในการบัดกรีก็คือ “หัวแร้ง” ซึ่งเป็นเครื่องมือประเภทให้ความร้อนเพื่อหลอมละลายตะกั่วที่ใช้สำหรับบัดกรี

หัวแร้ง HAKO 980 มีข้อดีคือ เป็นห้วแร้งแช่แบบด้ามจับตรงที่มีความคล่องตัวในการยึดจับขณะทำการบัดกรี ชิ้นงาน ปรับความร้อนโดยการกดปุ่มเร่งร้อนที่ด้ามจับของหัวแร้ง ทำให้ได้ความร้อนตามต้องการในการทำงานในการเรียนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค หรือในการซ่อมชิ้นงานจริง

HAKO 980 มีปลายของหัวแร้งที่ใช้อยู่ที่หาซื้อได้ง่ายจะเป็นปลายแบบไม่แหลมมากซึ่งจะ ติดมากับหัวแร้งตอนซื้อมา กับปลายหัวแร้ง 980-T-BI ซึ่งเป็นปลายหัวแร้งที่แหลมกว่าแบบแรก เหมาะกับงานซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คที่สุด เพราะให้ความสะดวกในการทำงานกับชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก

การ ใช้งานหัวแร้งแบบปลายแหลมนี้ควรดัดให้ปลายโค้งเล็กน้อยเพื่อความสะดวกในการ ใช้งาน ด้านการต่อลายวงจร และการใช้หัวแร้งถอดอุปกรณ์เพ็คเก็จขนาดเล็กที่ต้องอาศัยผิวสัมผัสมากกว่าปก ติดเพื่อการถ่ายเทความร้อนจากหัวแร้งไปสู่ตัวอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์บนเมน บอร์ด ในการซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

ปลายหัวแร้งแบบปลายตัด สำหรับปลายรุ่นนี้หาซื้อไม่ค่อยได้เนื่องจากไม่เป็นที่นิยมใช้ในหมูช่างซ่อมเมนบอร์ตโน๊ตบุ๊ค

ปลาย หัวแร้งแบบปลายคัตเตอร์ รุ่นนี้ก็ไม่ค่อยมีขายเช่นกัน ซึ่งข้อดีของปลายหัวแร้งรุ่นนี้คือใช้สำหรับกวาดตะกั่วบนผิดบัดกรีได้ดี ในการซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คหลัง จากถอดไอซี BGA VGA ก็จะมีตะกั่วเป็นเม็ดๆ เหลืออยู่บนจุดบัดกรี ถ้ามีปลายหัวแร้งรุ่นี้จะทำให้การทำความสะอาดเก็บตะกั่วออกจากผิวบัดกรีทำ ได้ง่ายขึ้น

การเลือกซื้อหัวแร้ง ปลายหัวแร้ง ในการนำไปใช้ในงานซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คนั้นควรเลือกใช้ให้เหมาะสมเพื่อให้ช่างซ่อมทำงานได้สะดวก เพื่อถนอมชิ้นงานให้คงสภาพเดิม มีความสวยงาม ไม่ก่อให้เกิดรอยไหม้บนเมนบอร์ด

รับทำวิจัยตลาด บริษัท แอดวานซ์รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โทร. : 02-509-7219 มือถือ: 098-309-8297